May
27

Мисията на Федерацията за справедлива търговия (Fairtrade)

Федерацията за справедлива търговия свързва потребителите, фермерите и работниците в развиващите се страни. Тя е международно движение от търговски мрежи и дистрибутори на продукти, произведени в бедните държави и разпространявани в икономически развитите. Фокусира се върху подобряване на икономическите, социални и екологични условия за хората в дългосрочен план. За Fairtrade хората са на първо място.
Приблизителните стойности на осъществените в световен мащаб продажби под мотото на федерацията се изчисляват на €3,5 млрд. Най-общо казано федерацията включва държавите-производителки и онези, които  продават продуктите им на своя територия със съответното Fairtrade обозначение върху опаковката, за да разпространяват идеята и да подпомагат бедните страни.
Съществуват над 800 организации на fair-trade производители, чиито продукти се разпространяват в 70 държави по целия свят.
Чаят е един от шестте fair-trade продукта, които притежават стандарт за наемен труд. Повечето плантатори сключват договор със сезонни работници, които следват природния цикъл на чая .

Предизвикателствата пред производителите на чая не са малко:
- пазарните цени варират широко заради класа и вида на чая, използваните производствени методи и географския му произход, като понастоящем са високи. Това  се оправдава от факта, че разходите (за гориво, торове, транспорт и т.н.) на производителите растат. Цените са обвързани с щатския долар, като е възможно и намаляване на продукцията (климатичните изменения стават все по-непредсказуеми);
- търсене на пазара: изместване на интереса към по- евтините африкански чайове; намаляване на този към чая с произход Индия и Шри Ланка; и растеж в търсенето на зелени чайове от Китай и Виетнам;
- работата в плантациите се счита за неквалифицирана и е нископлатена;
- работниците живеят в самите плантации и често зависят от собствениците им за основните си нужди: здравеопазване, жилища, комунални услуги и достъп до вода и основно образоване за техните деца.

Ползите от fair-trade за производителите:
- fair-trade премия (0.5-1.10$ за килограм в зависимост от класа на чая), която допринася за подобряване на условията за живот и работа; съвместният орган, включващ работници и управляващи, взема решението кой ще я получи ;
- забранява се принудителният труд и трудът на деца под 15  години включително;
- работниците имат право да създават независими организации или да се присъединят към съществуващи такива;
- заплатите трябва да са равни или по-високи от средната стойност на заплатите в региона или от минималната работна заплата;
- трябва да има установени мерки за здравето и безопасността на работниците, с които да се предотвратят работните инциденти;
- fair-trade помага на производителите да получат достъп до нови пазари.

Един пример за въздействието на fair-trade политиката е чаения район Макаибари, Индия:
- осигурено е електричество за имотите на 7 села и техните 430 домакинства и 1560 жители;
- шест от работничките са обучени  в основите на акушерството и здравеопазването;
- предлагат се безлихвени заеми за образование и медицина;
- отпускат се заеми за закупуването на кокошки, кози и едър рогат добитък;
- инсталират се газови печки, които работят с био метан от кравешка тор;
- развива се екотуризмът.
„Fair-trade се отрази на живота на много хора тук. Faretrade и Макаибари споделят общо виждане.” Раджа Банеджри, собственик и управител на чаен имот, Макараби, Индия

FLO-CERT, независимият орган за сертифициране на fair-trade продукти, е официално признат от ISO 65. ISO 65 е водеща международна норма за органите, прилагащи системата за сертифициране на продукти. 75% от потребителите вярват, че най-добрият начин да се проверят етичните права на продуктите, е чрез независимото сертифициране.
Според проучване на GlobeScan от 2011 г. върху 17 000 потребители в 24 страни близо 6 от 10 потребители (57%) са запознати със знака “fair-trade”,. 9 от 10 от тях се доверяват на етикета. Чрез закупуването на продукти със знака fair-trade  потребителите връщат реалната стойност директно до фермерите и работниците. 2 от 3 (64%) от хората, запознати със знака fair-trade , го свързват най-вече с подпомагането на земеделските производители и работници в бедните страни.
Закупуването на продукти с fair-trade  етикет спомага подобряването на търговската позиция на организациите на производителите в развиващите се страни и допринася за устойчивия поминък на фермери, работници и техните общности.
Fair-trade е много прост, но могъщ инструмент за намаляване на бедността.

Нашият доставчик на чай е сертифициран за Fairtrade производство и търговия.

 

This entry was posted in Fairtrade. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.